Hva ledere sier om oss

Ida Berg Hauge
CEO, Norwegian Dairy Council
Ida Berg HaugeCEO, Norwegian Dairy Council

Brante har vært en viktig bidragsyter for å styrke organisasjonen i Melk.no. Gjennom bevisstgjøring av likheter og ulikheter mellom team og ansatte har vi blitt flinkere til å utnytte hverandres gode egenskaper på en mer optimal måte.Teamprosessene som Brante gjennomfører er profesjonelt gjennomført, og oppleves som både viktige og nyttige inn i det daglige arbeidet.

Hanne Langseth
MD, DNB Pensjonstjenester AS
Hanne LangsethMD, DNB Pensjonstjenester AS

Jeg har gjennom årene deltatt på flere ulike lederkurs og profilkartlegginger, men dette er førstegang jeg virkelig har opplevd en profilkartlegging og kursprogram så tydelig og konstruktiv i bruk som gjennom dette kurset.Tilbakemeldingen har hjulpet meg til å observere mine og andres egenskaper tydeligere, som igjen har gitt meg ekstra drivkraft og energi til å ta disse i bruk i det daglige både overfor medarbeidere, i ledergrupper, familie og venner.

Beate Størkson Adams
CEO of VISCENARIO and entrepreneur
Beate Størkson AdamsCEO of VISCENARIO and entrepreneur

Jeg har brukt Monica Brante som konsulent siden 2001. Uten de faste oppfølgingen med henne hadde jeg aldri klart å utvikle mine bedrifter så raskt!

Frode Johan Olsen
Director, IT Consulting Centerpoint
Frode Johan OlsenDirector, IT Consulting Centerpoint

Jeg har samarbeidet med Brante over en lengre periode i forbindelse med teambygging og salgstrening i Centerpoint. Dette har gitt både IT divisjonen, hver enkelt medarbeider og meg selv stor verdi, både ift. hvordan vi samarbeider internt, løser våre utfordringer og oppgaver, og ikke minst i forhold til kundepleie og salg. Jeg vil på det sterkeste anbefale Brante, og ser frem til videre samarbeid med dem.

Nyheter