Lederskap

leder_objectiveBrantes lederskapsprogrammer utvikler gode ledere til utmerkede ledere!
Ledere som vil inspirere og stimulere ansatte, partnere og kunder.

Deltakerne blir bevisst, og lærer hvordan de kan utnytte sine styrker og støtte sine svakheter. Ved å tilføre nye filosofier, metoder og teknikker øker vi evnen til å lede effektivt og å skape engasjement.

Å jobbe med individuelle lederskapsferdigheter er imidlertid ikke nok. – En gruppe av ekstraordinære ledere blir ikke automatisk et ekstraordinært lederteam. I tillegg til talent, ferdighet og erfaring, trenger ethvert lederteam å bruke tid sammen for å bygge gjensidig tillit og lære hvordan de kan spille på hverandres unike ferdigheter og talent.

Brante Gruppen gjør denne prosessen meningsfull og lønnsom. Våre programmer gjør lederteamet i stand til å sette personlige uoverensstemmelser til side, bygge tillit og motivere sine medarbeidere på nye og bedre måter samtidig som den gode følelsen av å lykkes som et team oppnås.

MÅL

Leadership---objectives

 • Sørge for at lederteamet har en stemme
 • Felles strategi
 • Felles målforståelse
 • Felles prioriterninger
 • Avklare roller og forventninger tl hverandre
 • Skape tillit i teamet
 • Gjøre lederteamet proaktivt hvor de styrer avvik istedet for å se på historikk
 • Løser problemer sammen

TJENESTER

Audience at "Modeling creative clusters" workshopBrante Gruppen tilbyr en rekke utviklingsprogrammer for lederskap:

 • Prestasjonsledelse
 • Personlig innflytelse for team
 • Ledelse for kultur og forandring
 • Opplæring i salgsledelse
 • Programmer for kundebetjening
 • Instruere instruktøren – utvikling
 • Personlig innflytelse og personlig makt

CASESTUDIER

Kommer

KONTAKT OSS

For mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg, ditt team eller din organisasjon, vennligst kontakt oss i dag for å avtale en uformell konsultasjon eller møte.

E-post:  contact@brantegroup.com
Telefon:  +4722 33 63 00
Kontaktperson:    Monica Brante (mb@brantegroup.com)