IT

BranteGruppen kan bidra med støtte i endringsprosjekter samt avdekke behov for endring for å gjøre organisasjonen mer effektiv og kostnadsbesparende. Opplæring av ansatte ved overgang til ny teknologi samt bemanning av stillinger i perioder der trykket er større er bare noen av områdene vi kan dekke.

En gjennomgang av teknologien og systemene i bedriften kan bidra til både effektivisering av medarbeidere, gi ny giv og motivasjon og bidra til at bedriften produserer mer. Dårlig og i verste fall gammel teknologi gjør folk lite effektive og lett mister inspirasjonen. Når systemer henger og man ikke finner det man trenger eller ikke klarer å levere på tid koster dette bedriften mye i både tapte inntekter samt umotiverte ansatte. Teknologien må ikke hindre folk i å levere!

Ved endringsprosjekter trenger man mye støtte for å løfte organisasjonen til et nytt nivå. Ved å ta tak i de ansattes opplæringsbehov på et tidlig stadie unngår man at teknologien henger fordi man ikke har rett kompetanse.

Ved å automatisere og tilpasse tjenester er det store muligheter for å spare kostnader. Vi sørger for at HR og IT sammen drar i riktig retning slik at organisasjonen sparer penger, bedriften blir mer konkurransedyktig og man får det beste av begge verdener.

BranteGruppen er en partner både for diskusjon rundt, og effektivisering av organisasjonens teknologi. Kontakt oss for mer informasjon.